Anela Karahasan, MSc

Viši stručni saradnik za industriju i usluge, Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Anela Karahasan, magistar menadžmenta, smjer marketing, završen na…

Doc.dr.sc. Boris Crnokić Ph.D.

Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike; Sveučilište u Mostaru Bosna i Hercegovina
Boris Crnokić (LinkedIn) je rođen u Jajcu 25.…

Zina Jusić

COO & Consultant nLogic Advisory, BiH
Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu…