RASPORED PROGRAMA

Najkraći način da istražite šta će se dogoditi

Dan 1
14. November 2019.
Dan 2 – Velika Sala BKC
15. November 2019.
Dan 2 – Plava Sala BKC
15. November 2019.
Time 09:00am - 01:00pm
Location HOL BKC-a Tuzla

REGISTRACIJA I AKREDITOVANJE

Time 10:00am - 10:10am
Location Velika dvorana BKC

SVEČANO OTVORENJE

Time 10:15am - 10:40am
Location Velika dvorana BKC

GDJE SMO SADA I KUDA IDEMO - BH ENGINEERING

Moderator: Zlatko Berbić- direktor BHSI 2019
Akademik Isak Karabegović, Tehnički fakultet UNBI, predsjednik Organizacionog Odbora BHSI 2019
van.prof.dr.sc Nerdina Mehinović, dekanesa Elektrotehničkog fakulteta UNTZ , članica Organizacionog odbora
Nedret Kikanović, predsjednik Kantomalne privredne komore Tuzla
Sead Jahić, direktor Udruženja mašinskih inženjera u BiH, član Organizacionog odbora

Time 10:45am - 11:15am
Location Velika dvorana BKC

Trento: a Smart Journey Towards a Smarter City

What is Trento Smart City and how did we get there?
Current projects and communication strategies
What's next?
Speakers: Maia Buzuleciu and Mistral Garzoglio

Time 11:20am - 11:40am
Location Velika dvorana BKC

ENVIRONMETAL ENGINEERING / PROSTORNI INŽENJERING - MIT ILI STVARNOST

prof.dr. Sabid Zekan, Rudarsko, geološko, građevinski fakultet UNTZ BiH

Time 11:45am - 12:00pm
Location Velika dvorana BKC

Say NO to Air Pollution and Microorganisms

prof.dr. Almir Badnjević, izvršni direktor Društva i osnivač Verlab BiH

Time 12:05am - 12:25am
Location Velika dvorana BKC

ŠTA TUZLA DOBIJA I GUBI: Termoelektrana Tuzla Blok 7

Moderator: mr. Admir Čavalić, direktor udruženja "Multi" Tuzla, BiH
dr Anes Kazagić energetski menadžer JP EPBIH i Vodeći stručni saradnik za razvoj proizvodnih elektroenergetskih objekata.

Time 12:25pm - 12:45pm
Location

PAUZA

Time 12:45pm - 01:25pm
Location Velika dvorana BKC

SVJETSKO, A NAŠE! Umjetna inteligencija i računarstvo u oblaku kao pokretači digitalne transformacije / Artificial Intelligence and Cloud Computing as the Drivers of Digital Transformation

NAMIK HRLE, IBM FELLOW, Master Inventor, IBM Academy of Technology, Germany

Time 01:30pm - 01:50pm
Location Velika dvorana BKC

Roboti juče, danas, sutra

Uvodničar: Akademik Isak Karabegović, Tehnički fakultet Univetzitet u Bihaću, BiH
Franc Žaberl, FANUC Slovenija

Time 01:55pm - 02:10pm
Location Velika dvorana BKC

BABY YOU CANDRIVE MY JACHT

Prva BH jahta
Denis Kraljević, founder&co Derubis yachts,Vitez BiH

Time 02:15pm - 02:30pm
Location Velika dvorana BKC

KAKO POSTATI I OPSTATI NAJBOLJI?

Dizajnerski namještaj
Nedim Bedak , Artisan Tešanj, BiH

Time 02:30pm - 02:50pm
Location Velika dvorana BKC

PAUZA

Time 02:50pm - 03:05pm
Location Velika dvorana BKC

REVOLUCIONARI SVIJETA TEHNOLOGIJE

What's all the fuzz about startups?
Dženan Šljivo, Lead engineer Ministry of Programming, CTO NAGA BiH

Time 03:10pm - 03:50pm
Location Velika dvorana BKC

CHALLENGES & OPPORTUNITIES

Moderatorica: Jasmina Numanović- Stjepanović
Panelistice:
Mirzeta Hadžikadić, Sr. Operational Risk Consultant, USA
Tanja Madžarević, Project Coordinator at UNICE, BiH
Ermina Tursić Hrštić, Production manager at TMD Ai – Cimos, BiH
Merana Sadiković Mandžukić, CTO Emerging Markets Consultants d.o.o.BiH
van.prof.dr.sc. Nerdina Mehinović,dekanica Fakultet elektrotehnike, UNTZ BiH

Time 03:55pm - 04:15pm
Location Velika dvorana BKC

OD IDEJE DO INOVACIJE

Moderator: Sead Jahić direktor Udruženja mašinskih inženjera u BiH
Panelisti:
prof. dr. Fikret Alić, Mašinski fakultet UNTZ BiH
prof. dr. Zehrudin Osmanović, Tehnološki fakultet UNTZ BiH
Zlatan Karabegović, dipl.ing, vlasnik e-Card Banja Luka, BiH

Time 09:00am - 10:00am
Location HOL BKC-a Tuzla

REGISTRACIJA

Time 10:00am - 10:15am
Location Velika Dvorana BKC-a

Women in Tech: NOVE TEHNOLOGIJE SU ŽENSKOG RODA

Žene u oblasti IT
prof.dr. Jasna Hamzabegović, Tehnički fakultet UNIBI BiH

Time 10:20am - 11:00am
Location Velika Dvorana BKC-a

PITCH YOUR IDEA

Moderator: Jasmina Numanović- Stjepanović

Tim 1 - “EcoBeep”, Određivanje parametara zagadjenja okoliša
Tim 2 - “Ticet Machine”, Automat za prodaju karata
Tim 3 - „Shapa“, Automatska hranilica za kućne ljubimce
Tim 4 - „atGym“, Sistem evidencije korisnika fitness centra

Time 11:05am - 11:45am
Location Velika Dvorana BKC-a

I DID IT MY WAY

Moderator: Jasmina Numanović- Stjepanović

Panelistice:
Mirzeta Hadžikadić, Sr. Operational Risk Consultant
Tanja Madžarević, Project Coordinator at UNICEF, BiH
Tatjana Vučić, direktorica Bit Alijanse
Ermina Tursić Hrštić, Production manager at TMD Ai – Cimos

Time 11:50am - 12:05am
Location Velika dvorana BKC

Tehnologija i umjetnost

Edina Seleskovic, umjetnica BiH/ USA

Time 12:10pm - 12:25pm
Location Velika Dvorana BKC-a

Klimatske promjene i samoodrživost u arhitekturi

Emina Čamdžić, multidisciplinarna arhitektica, umjetnica i predavač Sarajevo, BiH

Time 12:25pm - 12:45pm
Location Velika Dvorana BKC

PAUZA

Time 12:45pm - 01:00pm
Location Velika Dvorana BKC-a

STARK

Marin Ćorić, Nsoft Mostar.

Time 01:05pm - 01:20pm
Location Velika Dvorana BKC-a

Nove tehnologije u proizvodnji industrijske ambalaže

dr.sc. Hajrudin Hadžidedić- direktor PEPLAST d.o.o. Odžak, BiH

Time 01:25pm - 01:40pm
Location Velika Dvorana BKC-a

Industrija 4.0, Robotika

Dario Novak, direktor Proel Grupa Hrvatska
Andrija Puškaš, Voditelj Inženjeringa Proel Grupa Hrvatska

Time 01:45pm - 02:05pm
Location

PAUZA

Time 02:05pm - 02:20pm
Location Velika Dvorana BKC

Moj pametni dom

Dženan Smajić, BH Telecom

Time 02:25pm - 02:40pm
Location Velika Dvorana BKC

SMART HOME sistem

Jadranka Dedeić, Koordinator za tehniku i prodaju SECTOR SECURITY d.o.o. Banja Luka, BiH

Time 02:45pm - 03:10pm
Location Velika Dvorana BKC

SMART rasvjeta (LED Vision)

Time 03:15pm - 04:00pm
Location Velika Dvorana BKC

KO ZNA ZAŠTO JE TO DOBRO?

Poslodavci u Federaciji Bosne i Hercegovine
Moderator: Zlatko Berbić
Ramiz Karić, predsjenik Udruženja poslodavaca Tuzlamskog kanton
Mirsad Jašarspahić, privredna/ gospodarska komora Federacije BiH
Mensur Alić, direktor Menprom Tuzla
Adem Hanić, direktor TMD Gradačac
Kasim Selimović, direktor Piemonte Tuzla

Time 09:30am - 09:50am
Location PLAVA SALA

Uvodna obraćanja i otvorenje „Info dana metalaca 2019“

- predsjednik privredne/ gospodarske komore Federacije BiH
- predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla
- predsjednik Udruženja metalne i elektro industrije
- predstavnik Ministarstva privrede u Vladi Tuzlanskog kantona
- predstavnik Ministarstva energije, industrije i rudarstva u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
- predstavnik Vlade Federacije BiH (otvorenje Info dana)

Time 09:50am - 10:05am
Location PLAVA SALA

Metalna industrija FBIH - stanje, uspjesi, mogućnosti

Privredna/ gospodarska komora Federacije BiH

Time 10:10am - 10:25am
Location PLAVA SALA

Metalna industrija Tuzlanskog Kantona

Kantonalna privredna komora Tuzla

Time 10:30am - 10:40am
Location PLAVA SALA

Tehnologija bududnosti-Umjetna inteligencija

NAMIK HRLE, IBM FELLOW, Master Inventor, IBM Academy of Technology, Germany

Time 10:45am - 11:10am
Location PLAVA SALA

Prezentacija Projekta izgradnja bloka 7 TE Tuzla kao šansa za BH metalsku industriju

Predstavnici Kapitalnih investicija JP Elektroprivreda BiH.
Adnan Rustemović, rukovodilac sektora za pripremi i izgradnju TE
Ramo Ibrišević, Nedžad Bijelić i Šaban Hajdarević

Time 11:10am - 11:40am
Location PLAVA SALA

Panel diskusija „Gradnja bloka 7 TE Tuzla sa pozicije metalske industrije“

Time 11:45am - 12:00pm
Location PLAVA SALA

Proizvodnja Pelton wheel / Pelton turbine / Hydro-power; varijanta da njih tri kompanije predstave cjelovit sistem Mini elektrane: Projekat, Elektrika i Turbina.

BANSTROJ d.o.o. za proizvodnju inžinjering i konsalting Banovići, BiH

Time 12:05pm - 12:20pm
Location PLAVA SALA

Dvogredna portalna dizalica 2x10t x 30+2x10m

Adnan Ahmetbegović B.Sc.Me.E, IWE, FINING d.o.o.GRAČANICA, BiH

Time 12:25pm - 12:40pm
Location PLAVA SALA

Industrija 4.0, Robotika/ Aplikacija za robotsko brušenje

Franc Žaberl, FANUC Slovenija

Time 12:45pm - 01:00pm
Location PLAVA SALA

Praktični primjeri povedanja efikasnosti i smanjenja troškova koristedi rješenja iz oblasti industrijske automatizacije

Nadir Durmić, dipl. ing. el- direktor Tipteh Sarajevo, BiH

Time 01:15pm - 02:15pm
Location

RUČAK

USKORO . . .