Speaker info

About the speaker

Anela Karahasan, MSc

Anela Karahasan, magistar menadžmenta, smjer marketing, završen na Ekonomskom fakultetu Univerzitetu Sarajevo. Trenutno zaposlena u Privrednoj/Gospodarskoj komori FBIH na poziciji Viši stručni saradnik za industriju i usluge. Ujedno je Koordinatorica programa za ekonomsko osnaživanje žena pri Privrednoj komori FBIH, te sekretar Udruženja za elektromobilnost, Udruženja ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima, i Udruženja operatera sistema. Delegat u UNECE za javno privatno partnerstvo ispred BIH, od 2019. godine. Iskusni projekt menadžer s referencama na domaćim i međunarodnim projektima, stekla je tokom trogodišnje karijere u konsaltingu, a zatim nastavila na projektima u Privrednoj/Gospodarskoj komori FBIH. Počeci karijere vežu je za marketing industriju, gdje je stekla vještine i znanja u marketing i event menadžmentu, međunarodnim odnosima, istraživanju tržišta, izdvajajući pri tome iskustvo u marketing odjelu automobilske industrije.

Speciality:Viši stručni saradnik za industriju i usluge, Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Email:a.karahasan@kfbih.com

Međunarodne konferencije, Key Note, Fireside chats, Prezentacije, Mentoring, Made in BiH…

Opširnije

LokacijE održavanja

Sarajevo (5. decembar Europe House),
Tuzla (14 i 15. decembar Narodno pozorište)
Tarčin (28. decembar Tarcin Forest Resort)
Sarajevo (30. Januar Europe House)

T. +387 35 302 538

jadranka.kusljugic@bhing.ba

© 2022 – BH Engineering Weeks / Development: colosseum.ba | Senid H.