Speaker info

About the speaker

Doc.dr.sc. Boris Crnokić Ph.D.

Boris Crnokić (LinkedIn) je rođen u Jajcu 25. kolovoza 1983. godine, gdje je završio osnovnu i srednju elektrotehničku školu. 2008. godine stječe zvanje diplomirani inženjer strojarstva, smjer dizajn konstrukcija, na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru, a gdje je od iste godine uposlen je kao asistent. 2011. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij strojarstva na istome Fakultetu, a gdje je 2016. godine obranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Razvoj algoritma upravljanja navigacijom mobilnog robota primjenom umjetnih neuronskih mreža“. U srpnju 2017. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstvene grane mehatronika i robotika, a uz to je i predavač u sklopu TRAIN+ programa. Doc. dr. sc. Boris Crnokić je autor i/ili koautor više od 20 znanstvenih i stručnih radova objavljenih i citiranih u više znanstvenih časopisa i konferencija, a sudjelovao je i prezentirao radove i referate na 10 znanstvenih i stručnih konferencija (Google Scholar; ResearchGate ). U posljednjih 10-ak godina sudjelovao je u preko 20 državnih i Europskih znanstvenih, stručnih i drugih projekata, a kroz različite programe akademske razmjene boravio je u Beču na “Fachhochschule Technikum Wien”, te u Mariboru na Fakulteti za strojništvo Sveučilišta u Mariboru. Trenutačno je voditelj Ureda za projekte Sveučilišta u Mostaru, a u razdoblju od 2017. do 2019. godine obnašao je funkciju prodekana za nastavu na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru. Boris Crnokić je pridruženi član Hrvatskog društva za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini. Od prosinca 2017. godine obnaša funkciju zamjenika predsjednika Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Sarajevu. Od 2019. do 2021. god. Bio je član Povjerenstva za polaganja stručnih ispita iz oblasti strojarstva, smjer proizvodno strojarstvo, te se nalazi na popisu stručnih osobe koja ispunjavaju uvjete za obavljanje tehničkog pregleda građevina iz oblasti strojarstava, pri Federalnom ministarstvu prostornog uređenja. Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom u razumijevanju, govoru i pisanju.

Speciality:Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike; Sveučilište u Mostaru Bosna i Hercegovina
Email:
Twitter:
Website:

Međunarodne konferencije, Key Note, Fireside chats, Prezentacije, Mentoring, Made in BiH…

Opširnije

LokacijE održavanja

Sarajevo (5. decembar Europe House),
Tuzla (14 i 15. decembar Narodno pozorište)
Tarčin (28. decembar Tarcin Forest Resort)
Sarajevo (30. Januar Europe House)

T. +387 35 302 538

jadranka.kusljugic@bhing.ba

© 2022 – BH Engineering Weeks / Development: colosseum.ba | Senid H.