Speaker info

About the speaker

Zina Jusić

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2009. godine. Trenutno radi kao COO & Consultant u prvom think thank-u, nLogic Advisory, te je voditeljica odjela za edukaciju. Nakon diplomiranja, karijeru je započela u marketinškoj industriji, da bi svoje interese dalje usmjerila na realizaciju projekata u oblastima energetike, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini. Radi na organizaciji Programa obuke za lica koja provode energijske audite zgrade i energijsko certificiranje zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sistemom, kao i edukacijskoga programa za osposobljavanje energetskih menadžera u sklopu projekta EUREM – European EnergyManager, te obuke za energijske menadžere koordinatore i energijske menadžere javnog sektora u FBiH i RS. Radi na izradi troškovno-optimalnih analiza za javne objekte u cilju povećanja energetske efikasnosti sa aspekta tehnički mogućeg i financijski opravdanog rješenja.

Speciality:COO & Consultant nLogic Advisory, BiH

Međunarodne konferencije, Key Note, Fireside chats, Prezentacije, Mentoring, Made in BiH…

Opširnije

LokacijE održavanja

Sarajevo (5. decembar Europe House),
Tuzla (14 i 15. decembar Narodno pozorište)
Tarčin (28. decembar Tarcin Forest Resort)
Sarajevo (30. Januar Europe House)

T. +387 35 302 538

jadranka.kusljugic@bhing.ba

© 2022 – BH Engineering Weeks / Development: colosseum.ba | Senid H.