Speaker info

About the speaker

Tatjana Vučić

Tatjana Vučić je izvršna direktorica Bit Alijanse, asocijacije najvećih IT kompanija u Bosni i Hercegovini.

Diplomirala je internacionalnu ekonomiju i menadžment na Univerzitetu BOCCONI u Italiji, na kojem je isto magistrirala u oblasti inovacija i tehnologije. Trogodišnju postmagistarsku specijalizaciju u oblasti strateškog menadžmenta i liderstva završava na najprestižnijem svjetskom Univerzitetu HARVARD, gdje je angažovana kao analitičar na projektima svjetskih kompanija sa akcentom na high-tech industriju. Angažovana je i na mnogim EU projektima.

Bogato radno iskustvo u lokalu stekla je radeći za Ministarstvo nauke i tehnologije RS, Rektorat UNIBL, ETF BL, kompaniju LANACO, kompaniju MTEL, mnoge konsultantske kompanije te udruženja i organizacije orijentisane ka mladim talentima od kojih posebno izdvaja BH Futures Foundation. Idejni je tvorac Kampa mladih programera koji uspješno organizuje već 5 godina u cilju razvoja IT sektora na našim prostorima.

Član je MENSA international.

Majka troje djece.

Speciality:direktorica Bit Alijanse
Email:
Twitter:
Website: