Speaker info

About the speaker

Profesor Ahmed Kovacevic

Dipl Ing, MSc, PhD, CEng, FIMechE, FRSA

Howden/Royal Academy of Engineering Research Chair in Compressor Technology

Email: A.Kovacevic@city.ac.uk

 

ProfesorAhmed Kovacevic drzi Katedru za kompresorena City Univerzitetu u Londonu koja je finansirana od KraljevskeAkademije za inžinjerstvo i kompanije Howden.
Rodjen u Tuzli, Dimplomirao na Masinskom Fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Magistarski Rad odbranio naMasinskomFakultetu Univerziteta u Tuzli a Doktorat iz oblasti masinstvana City, Univerzitetu u Londonu. Redovnije profesor u oblasti konstruisanja i kompresorskih tehnologijana City, Universitetu u Londonuod 2008. godine. Clan je Kraljeske Institucije Masinskih InzenjeraVelikeBritanije (FIMechE), Clan Kraljevskog Drustva za Umjetnost, Proizvodnju i Trgovinu (FRSA), Prodekana za saradnju s industrijomna Fakultetu za matematiku, kompjuterske nauke i inžinjerstvona City Univerzitetu, Direktor Centra za KompresorskeTehnologijena City, Predsjednik organizacionong odbora vodece InternacionalneKonferencije za Kompresore I njihovesisteme, Urednik Internacionalnog naucnog zurnala za Procesnu masinsku tehniku, Direktor kompanije PDM Analysis Ltd i Advisor kompanijeMegger.

Professor Kovacevic je autor8strucnih i naučnih knjiga, više od 150 revidovanih članaka u vodećim svjetskim časopisima i konferencijama, autor je više patenata i dobitnk 10nagrada za svoj naucni i obrazovni rad uključukući prestižnu nagradu KraljevskeI nstitucije Masinskih inzenjera za 2020 godinu za doprinos u razvoju kompresora.

Speciality:Howden/RAEng Research Chair in Compressor Technology@City, University of London, Director of PDM Analysis Ltd, Velika Britanija