Speaker info

About the speaker

Profesor Ahmed Kovacevic

Dipl Ing, MSc, PhD, CEng, FIMechE, FRSA

Howden/Royal Academy of Engineering Research Chair in Compressor Technology

Email: A.Kovacevic@city.ac.uk

 

ProfesorAhmed Kovacevic drzi Katedru za kompresorena City Univerzitetu u Londonu koja je finansirana od KraljevskeAkademije za inžinjerstvo i kompanije Howden.
Rodjen u Tuzli, Dimplomirao na Masinskom Fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Magistarski Rad odbranio naMasinskomFakultetu Univerziteta u Tuzli a Doktorat iz oblasti masinstvana City, Univerzitetu u Londonu. Redovnije profesor u oblasti konstruisanja i kompresorskih tehnologijana City, Universitetu u Londonuod 2008. godine. Clan je Kraljeske Institucije Masinskih InzenjeraVelikeBritanije (FIMechE), Clan Kraljevskog Drustva za Umjetnost, Proizvodnju i Trgovinu (FRSA), Prodekana za saradnju s industrijomna Fakultetu za matematiku, kompjuterske nauke i inžinjerstvona City Univerzitetu, Direktor Centra za KompresorskeTehnologijena City, Predsjednik organizacionong odbora vodece InternacionalneKonferencije za Kompresore I njihovesisteme, Urednik Internacionalnog naucnog zurnala za Procesnu masinsku tehniku, Direktor kompanije PDM Analysis Ltd i Advisor kompanijeMegger.

Professor Kovacevic je autor8strucnih i naučnih knjiga, više od 150 revidovanih članaka u vodećim svjetskim časopisima i konferencijama, autor je više patenata i dobitnk 10nagrada za svoj naucni i obrazovni rad uključukući prestižnu nagradu KraljevskeI nstitucije Masinskih inzenjera za 2020 godinu za doprinos u razvoju kompresora.

Speciality:Howden/RAEng Research Chair in Compressor Technology@City, University of London, Director of PDM Analysis Ltd, Velika Britanija

Međunarodne konferencije, Key Note, Fireside chats, Prezentacije, Mentoring, Made in BiH…

Opširnije

LokacijE održavanja

Sarajevo (5. decembar Europe House),
Tuzla (14 i 15. decembar Narodno pozorište)
Tarčin (28. decembar Tarcin Forest Resort)
Sarajevo (30. Januar Europe House)

T. +387 35 302 538

jadranka.kusljugic@bhing.ba

© 2022 – BH Engineering Weeks / Development: colosseum.ba | Senid H.