Speaker info

About the speaker

Vladimir Babić

Rođen 1948. godine u Beogradu. U Beogradu završio Filozofski fakultet, kao profesor sociologije. Radio povremeno tokom studija, kao turistički vodič i prevodilac za poljski jezik. Od 1976. do 1992. radio u organima federacije (Maršalat, Predsedništvo SFRJ). Sa porodicom 1992. napušta Beograd i seli se u Sloveniju. Radi kao slobodni novinar, zatim u državnim organima a karijeru zaključuje u Upravi grada Ljubljana. Radi na pitanjima zaštite okoliša i vodi niz EU projekata (CIVITAS Elan, mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Evropa). U penziji od 2019. a aktivan kao ekspert mreže CIVINET i HBS Sarajevo za održivi razvoj, zeleni grad, održivu mobilnost i upravljanje otpadom.

Speciality:Ekspert mreže CIVINET i HBS Sarajevo za održivi razvoj, posebno za zelene gradove, održivu mobilnost i upravljanje otpadom, Republika Slovenija
:
:
Website:

Međunarodne konferencije, Key Note, Fireside chats, Prezentacije, Mentoring, Made in BiH…

Opširnije

LokacijE održavanja

Sarajevo (5. decembar Europe House),
Tuzla (14 i 15. decembar Narodno pozorište)
Tarčin (28. decembar Tarcin Forest Resort)
Sarajevo (30. Januar Europe House)

T. +387 35 302 538

jadranka.kusljugic@bhing.ba

© 2022 – BH Engineering Weeks / Development: colosseum.ba | Senid H.