Speaker info

About the speaker

Prof.dr.sci. Kemal Gutić

Osnovne odgovornosti i dužnosti; edukacija, NIR- Naučno istraživački rad, Projektant i revident RGGF-a

Doktor tehniĉkih nauka iz podruĉja rudarstva na temu „ Monitoring i evalvacija podgrađivanja podzemnih prostorija sidrenjem“, Izgradnja rudarskih objekata, Geotehnika, Tuneli.

Naučni radovi u okviru formalne edukacije: Radovi iz oblasti rudarstva, Izrada podzemnih prostorija; Rušenje radne sredine klasiĉnim naĉinom; Mehanizovana izrada podzemnih prostorija; Izbori naĉina podgrađivanja podzemnih prostorija – drvene konstrukcije, ĉeliĉne, betonske, kombinovani naĉin podgrađivanja; Podgrađivanje podzemnih prostorija sidrima (ankerima); Izbor bušaćih postrojenja pri izradi rudarskih objekata; Izbor mehanizovanih postrojenja za izradu podzemnih prostorija; Kombajn AM50; Praktiĉni eksperimenti u rudnicima uglja Bosne i Hercegovine podgrađivanja podzemnih prostorija sidrima; Terenski rad: hidrotehniĉki tunel Kakanj; Rogatica; Osiguranje kalote podzemne prostorije ankerima u niskopnom dopremnom hodniku RMU „Đurđevik“ ; Primjena novih tehnologija za stabilizaciju rastresitih svodova kod podzemnih prostorija u rudnicima mrkog uglja; Praktiĉni eksperiment osiguranja podzemnih prostorija Omega bolt ankerima u rudniku lignita „Mramor“; Testiranje podgrađenih podzemnih prostorija ankerima; Analiza stanja stabilnosti podzemnih rudarskih kapitalnih objekata; Usavršavanje u inostranstvu iz oblasti izrade i podgrađivanja podzemnih prostorija ankerima (Austrija, Njemaĉka, Francuska, Poljska, Ĉeška, Slovenija i druge)…………..

Speciality:Dekan Rudarsko geološko građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli BiH