Speaker info

About the speaker

prof.dr. Irma Ravkić

Irma Ravkic (Tuzla, Bosna i Hercegovina) je trenutno profesor na univerzitetu Mount Saint Mary's, Los Angeles, gdje predaje kompjuterske nauke i ujedno radi kao istrazivac u startup kompaniji Edfinity u sklopu NSF (National Science Foundation) granta. Zvanje diplomiranog inzenjera dobija na Fakultetu Elektrotehnike u Tuzli (2009), nakon cega dobija stipendiju za master studij na temu vjestacke inteligencije u Belgiji (KU Leuven). Nakon odbrane mastera (2011), nastavlja sa doktoratom u Belgiji te uspjesno brani svoju doktorsku tezu u domeni masinskog ucenja (2016), a nakon odbrane radi kao postdoktorant na UCLA (2016 – 2018). Takodjer radi na dodatnim projektima koji stvaraju sistem podrske za djevojke u STEM oblastima (Science, Technology, Engineering i Mathematics), te istrazuje kako upotrijebiti masinsko ucenje i metode kompjuterskih nauka za poboljsanje edukacije u STEM oblastima

Speciality:Mount Saint Mary's University, Los Angeles, California, SAD