Speaker info

About the speaker

Nikola Maksimčuk

Direktor prodaje u kompaniji Telemax d.o.o. Banja Luka sa višegodišnjim iskustvom u prodaji i vođenju projekata.

Nakon završetka osnovnih studija u Beču vraća se u porodičnu kompaniju kako bi stečena znanja i vještine primjenio u poslovanju kompanije Telemax d.o.o. Od početka angažmana u kompaniji se zalaže za kreiranje novih radnih mijesta i projekata. Shodno tome predlaže otvaranje novog odsijeka u kompaniji – prodaja i instalaciju pametne LED rasvjete. Ovaj odsijek je osim prodaje i instalacije edukovao potencijalne i postojeće kupce i partnere kompanije o važosti i benefitima instalacije pametne rasvjete.

Posljednje dvije godine je svoj fokus prebacio na kreiranje i unapređenje novog odsijeka kompanije, odnosno novog brenda kompanije –  City Gecko.  Ulaže dosta truda i rada na jačanje samog brenda koja po njegovom mišljenju ide od jačanja ljudi koji su dio istoga.

Speciality:direktor prodaje@Telemax d.o.o. Banja Luka