Speaker info

About the speaker

Nikola Maksimčuk, dipl.ecc

Nikola je od malih nogu bio pod uticajem preduzetničkog duha od strane roditelja koji su i osnivači porodične kompanije Telemax d.o.o. Kompanija je od osnivanja 2002.godine imala jasnu viziju prihvatanja i implementacije novih tehnologija. Zahvaljujući viziji i vrijednom radu i trudu rukovodstva i zaposlenih kompanija danas posjeduje zavidne reference gdje su neke od njih po prvi put uspješno realizovane u državi.
Po završetku banjalučke gimnazije Nikola odlazi na studije ekonomije na prestižni WU u Beču. Iako dobija ponude za nastavak života u Beču odlučuje da se vrati u Banja Luku i primjeni stečeno znanje u praksi u kompaniji koja je paralelno uz njega rasla. Od početka angažmana u kompaniji se zalaže za kreiranje novih radnih mijesta i projekata. Shodno tome predlaže otvaranje novog odsjeka u kompaniji – prodaja i instalaciju pametne LED rasvjete. Ovaj odsijek je osim prodaje i instalacije edukovao potencijalne i postojeće kupce i partnere kompanije o važosti i benefitima instalacije pametne rasvjete. Ovaj period samo je potvrdio Nikolino razmišljanje i ubjeđenje da su nove tehnologije i obnovljivi izvori energije budućnost poslovanja. U ovom periodu se rađa i ideja za Gradskim gušterom.
Danas, nešto više od tri godine od osnivanja brenda pametnog urbanog mobilijara City Gecko, Nikola s ponosom može reći da asortiman brenda broji skoro trideset rješenja. Takođe, osnivanjem brenda i sektora unutar kompanije koji se isključivo bavi razvojem i proizvodnjom, se dolazi u udaljene krajeve svijeta, različite konferencije i sastanke sa ljudima koji žele da rade na razvijanju kako lokalnih zajednica tako i društva u cjelini.
Nikola je pored rješenja koja su produkt nesebičnog rada svih članova tima posebno ponosan na njih, članove tima bez kojih City Gecko ne bi bio što je danasi što će u budućnosti sigurno biti.

Speciality:Ko-osnivač domaćeg brenda pametnog urbanog mobilijara City Gecko i direkor prodaje u kompaniji Telemax d.o.o.
Email:
Twitter:
Website: