Speaker info

About the speaker

Namik Hrle

Namik Hrle nosi titulu ”IBM Fellow” koja predstavlja vrhunac IBM-ove tehničke karijere, titulu koja je dodijeljena malom broju pojedinaca koji su pokazali najviši nivo tehničkog vodstva, inovacija, utjecaja na poslovanje, društvene eminencije, izgradnje talenata… Namik je IBM-ov glavni izumitelj, Član IBM Akademije i Vijeća tehničkih stručnjaka. Nosilac je brojnih patenata, izvanrednih tehničkih dostignuća, priznanja autora i korporativnih nagrada. Namik ima svjetsku reputaciju kao vrhunski stručnjak u korištenju podataka i AI za digitalnu transformaciju i reinventiranje poslovnih aplikacija.
Trenutno, Namik je glavni tehnološki direktor i predsjedavajući IBM Data and AI tehničkog tima.

Speciality:IBM Fellow; Glavni tehnološki direktor i predsjedavajući IBM Data and AI tehničkog tima, IBM Academy of Technology
Email:
Twitter:
Website:
Session info

Session by Namik Hrle