Speaker info

About the speaker

Namik Hrle

Namik Hrle je vođa razvoja IBM Watson Core i Cloud Pak Platform tehnologija i direktor IBM-ove Data and AI laboratorije u Njemačkoj. Pripada maloj broju eksperata koji nose titulu IBM Fellow, najviši stupanj IBM-ove tehničke karijere, priznanje koje IBM dodjeljuje za najveći nivo tehničkog znanja, inovacije, doprinosa IBM-ovim poslovnim rezultatima, eksterne i interne reputacije, te promocije karijere tehničkih talenata. Namik je član IBM-ove Akademije, vijeća tehničkih eksperata, nosilac naslova IBM Master Inventor sa 70 patenata, brojnih nagrada i priznanja.

Njegova specijalnost je korištenje podataka i umjetne inteligencije kao osnove digitalne transformacije i modernizacije poslovanja.

Speciality:IBM Fellow, Vođa razvoja IBM Watson Core i Cloud Pak Platform tehnologija i direktor IBM-ove Data and AI laboratorije, Savezna Republika Njemačka
Email:
Twitter:
Website: