Speaker info

About the speaker

Nadir Durmić

Nadir je diplomirani inžinjer elektrotehnike sa posebnim interesom za inovativna rješenja iz oblasti industrijske automatizacije.
Njegova želja za učenjem i radom ga je dovela na poziciju direktora kompanije Tipteh d.o.o. Sarajevo, regionalne kompanije koja se bavi distribucijom i implementacijom rješenja iz oblasti industrijske i procesne automatike. Kroz posao u kompaniji Tipteh d.o.o. Sarajevo je imao priliku surađivati sa mnogim velikim kompanijama BiH i regiona, gdje je sa svojim timom uspio implementirati mnoga rješenja u svrhu povećanja efikasnosti, smanjenja troškova i poboljšanja kvaliteta krajnjih proizvoda.

Nadir je stručnjak za sisteme iz oblasti industrijske automatike koji uključuju : vision kontrole SMART ili PC kamerama, precizna mjerenja (1D, 2D i 3D), servo upravljanja i “motion-control”, robotska upravljanja,te izrada “safety” aplikacija.

Kroz posao, Nadir je imao priliku posjetiti sve značajnije proizvodne kompanije u BiH, te je izvanredan poznavatelj prilika i mogućnosti proizvodno/obradnog sektrora naše zemlje.
Veliki je entuzijasta i optimista, te vjeruje da buduće generacije uz pomoć novih tehnologija mogu napraviti velike promjene u našoj zemlji.

Speciality:dipl. ing. el- direktor Tipteh Sarajevo, BiH