Speaker info

About the speaker

Mr.sci. Emin Softić

dipl.ing.maš. rođen 13.4.1981. godine u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu završio u Dubokom Potoku opština Srebrenik. Srednju školu smjer „Mašinski tehničar“ završava u Srednjoj mješovitoj školi u Srebreniku. Diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2005. godine. Magistarski rad na temu „Analiza opterećenja alata pri procesu polutoplog kombinovanog istiskivanja materijala“ odbranio 2012. godine. U izradi je doktorske disertacije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na temu „Istraživanje deformabilnosti pri procesu kombinovanog istiskivanja materijala“.

Dosadašnji profesionalni radni angažman ostvaruje u firmama koje se bave zapreminskom obradom materijala. Prvo zaposlenje ostvaruje u firmi „Pirometal Brčko“gdje radi kao tehnolog-konstruktor alata, a poseban anganžman je imao na konstrukciji i izradi alata za proizvodnju profila suhe gradnje i ojačanja PVC stolarije. Prelaskom u firmu „TMD Group“ 2007. godine radi na projektovanju sada već respektabilne fabrike „Kovgrad Gradačac“, a od 2018. godine obnaša funkciju tehničkog direktora. Kao vodeći tehnolog projektuje i osvaja tehnologiju proizvodnje prstena, a time fabriku pozicionira u sami vrh svjetske forging industrije . Mnogo je razvojnih projekata na kojima je radio kao član ili vođa tima, a koji su našli odgovarajuću primjenu u fabrici. Kao autor ili koautor ima objavljena tri naučno istraživačka rada.

Emin Softić je oženjen, otac dvoje djece.

Specijalnost: zaprminska obrada metala, konstrukcija mašina i alata za zapreminsku obradu.

Speciality:dipl.ing.maš. TMD MedicalDevices, BiH

Međunarodne konferencije, Key Note, Fireside chats, Prezentacije, Mentoring, Made in BiH…

Opširnije

LokacijE održavanja

Sarajevo (5. decembar Europe House),
Tuzla (14 i 15. decembar Narodno pozorište)
Tarčin (28. decembar Tarcin Forest Resort)
Sarajevo (30. Januar Europe House)

T. +387 35 302 538

jadranka.kusljugic@bhing.ba

© 2022 – BH Engineering Weeks / Development: colosseum.ba | Senid H.