Speaker info

About the speaker

Mladen Miličević

Kao industrijski inženjer, Mladen Milićević je tokom studija analizirao industrijske procese i pokušavao da ih poboljša. Njegov fokus je uvijek bio na korištenju tehnologija koje bi procese učinili efikasnijim i boljim. Sa 21 godina je već bio u odboru konsultantske kuće za menadžment, a sa 25 otišao je u Kinu da stekne novo iskustvo u automatizaciji. Od 2019. godine razvija Mladen Milićević platformu za automatizaciju malih i srednjih fabrika sa kolaborativnom robotikom.

Speciality:CEO & Founder of Unchained Robotics GmbH Savezna Republika Njemačka
Email:
Twitter:
Website: