Speaker info

About the speaker

Mirzeta Hadžikadić

Mirzeta Hadzikadić je izgrađen profesionalac u oblasti operativnog rizika, usklađenosti s pravilima i propisima, tehnologiji sa iskustvom od 27 godina, što uključuje rad u City of Charlotte, Bank of America i trenutno Wells Fargo.  Tokom karijere je radila na pozicijama od analitičara sistema, višeg upravnika za tehnološku implementaciju, operativni upravnik rizika, viši upravnik za usklađenost s propisima i viši savjetnik za operativni rizik. Imala je funkcije: pomoćnik podpredsjednika, podpredsjednik i viši podpred­sjednik. Područja njene najveće stručnosti uključuju: upravljanje operativnim rizikom, globalnu isporuku te primjenu, promjenu i upravljanje projektima. Tokom rane karijere Mirzeta je razvijala softverske proizvode elektronske industrije u rodnoj joj Bosni i Hercegovini, gdje je i je stekla diplomu informacionog inženjera na univerzitetu Banja Luka.

Titulu magistar kompjuterskih nauka stekla je na univerzitetu Charlotte u Sjevernoj Karolini u (UNC Charlotte) s fokusam na baze podataka, sisteme bazirane na znanju, ekspertne sisteme i vještačku inteligenciju.

 

Gospođa Hadžikadić je dobila nagradu za globalnu tehnologiju i operativnu raznolikost i inkluziju (Global Technology and Operations Diversity & Inclusion Award), nagradu za sistem podrške odlučivanju vođstva (Decision Systems Support Leadership Award), nagradu uposlenih za tehnološka i uslužna postignuća (Staff Technology & Services Goal Achievement award) i nagradu za Premier Vision Recognition.

 

Speciality:Sr. Operational Risk Consultant, USA