Speaker info

About the speaker

Martin Tais, dipl.fiz.

Član Međuentitetskog tijela za okoliš Bosne i Hercegovine
Pomočnik direktora – Sektor okoliša, Federalnog Hidrometeorološkog Zavoda FbiH
Tim Lider za proračun emisija za I i II Nacionalni Izvještaj BIH, u skladu sa Konvencijm Ujedinjenih Nacija (UNFCCC)
Expert u Državnoj Agenciji za akreditaciju laboratorija ISO-EN 17025
Fokal Point Bosne i Hercegovine u Evropskoj Agenciji za Okoliš (EEA)

Speciality:Specijalista primjenjene fizike
Email:
Twitter:
Website:

Međunarodne konferencije, Key Note, Fireside chats, Prezentacije, Mentoring, Made in BiH…

Opširnije

LokacijE održavanja

Sarajevo (5. decembar Europe House),
Tuzla (14 i 15. decembar Narodno pozorište)
Tarčin (28. decembar Tarcin Forest Resort)
Sarajevo (30. Januar Europe House)

T. +387 35 302 538

jadranka.kusljugic@bhing.ba

© 2022 – BH Engineering Weeks / Development: colosseum.ba | Senid H.