Speaker info

About the speaker

Martin Tais, dipl.fiz.

Član Međuentitetskog tijela za okoliš Bosne i Hercegovine
Pomočnik direktora – Sektor okoliša, Federalnog Hidrometeorološkog Zavoda FbiH
Tim Lider za proračun emisija za I i II Nacionalni Izvještaj BIH, u skladu sa Konvencijm Ujedinjenih Nacija (UNFCCC)
Expert u Državnoj Agenciji za akreditaciju laboratorija ISO-EN 17025
Fokal Point Bosne i Hercegovine u Evropskoj Agenciji za Okoliš (EEA)

Speciality:Specijalista primjenjene fizike
Email:
Twitter:
Website: