Speaker info

About the speaker

Kerim Hadžić

Rođen u Sarajevu 27.1.1997. godine, bakalauret završio na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Master studije završio u Pekingu na Pekinškom institututu za tehnologiju sa istraživanjem i primjenom modalnih dekompozicija na tokove fluida u kompresorima i turbinama. Do sada objavio 4 naučna rada. Od 2018. radio na razvijanju platforme za bosanski jezik na telefonima Xiaomi. 2020. godine postaje direktor razvoja novog projekta kompanije Derubis Yachts – kamp-prikolice. Član Savjetodavnog odbora 3. gimnazije Sarajevo.

Speciality:direktor razvoja novog projekta kompanije Derubis Yachts@kamp-prikolice