Speaker info

About the speaker

Jasna Hamzabegović

Jasna Hamzabegović je 1989.godine završila Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Magistrirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu 2010.godine gdje je stekla zvanje magistra iz oblasti Računarstvo i informatika. Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću doktorirala je 2014.godine. Na Univerzitetu u Bihaću je zaposlena od 2008. g. najprije u svojstvu asistenta, zatim višeg asistenta, te docenta. Danas na Elektrotehničkom odsjeku (smjer Računarstvo i informatika) Tehničkog fakulteta drži predmete iz oblasti Računarstvo. Također, radi i kao spoljni nastavnik na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću gdje pored predmete iz  oblasti Računarstvo drži  i predmete iz oblasti Metodike nastave informatike. U slobodnom vremenu sa svojim studentima razvija multimedijalne i interaktivne edukativne aplikacije za mlađu pedagošku populaciju i djecu sa poteškoćama u učenju. Objavila je  26 radova i izlagala na 30 naučnih i stručnih konferencija u zemlji i instranstvu.

Speciality:docent, Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću
Email:
Twitter:
Website:

Međunarodne konferencije, Key Note, Fireside chats, Prezentacije, Mentoring, Made in BiH…

Opširnije

LokacijE održavanja

Sarajevo (5. decembar Europe House),
Tuzla (14 i 15. decembar Narodno pozorište)
Tarčin (28. decembar Tarcin Forest Resort)
Sarajevo (30. Januar Europe House)

T. +387 35 302 538

jadranka.kusljugic@bhing.ba

© 2022 – BH Engineering Weeks / Development: colosseum.ba | Senid H.