Speaker info

About the speaker

Hodžić Armin, dipl.ing.el.

Završio elektrotehniku, odsjek za automatiku i elektroniku na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu. Diplomski rad obranio na Friedrich-Alexander-Universitaet u Erlangen-Nuernberg, SR Njemačka. Položen stručni ispit za tehničko rukovođenje u rudarstvu, stručni ispit iz elektrotehnike i ispit za energetskog konsultanta i menadžera. Učesnik svjetske olimpijade iz fizike, Antalija, 2001. godine. Trenutno u Privrednoj komori Federacije BiH obnaša funkciju direktora sektora energetike, koordinatora razvoja automobilske industrije u BiH i aktivan je u sferi promocije i razvoja elektromobilnosti u BiH. Učestvuje u radu komisija za tehničke preglede, aktivno se bavi projektovanjem u struci kao i pisanjem projektnih prijedloga i aplikacija projekata domaćih i inostranih donatora. Aktivno govori engleski i turski jezik, a dobro se služi i njemačkim jezikom. Hobi su mu pješačenje, biciklizam, upoznavanje posljednjih tehnologija i sl.

Speciality:Direktor sektora energetike Koordinator projekta "Razvoj automobilske industrije FBiH"