Speaker info

About the speaker

Hajrudin Hadžidedić

Hajrudin Hadžidedić je rođen 01. 03. 1960. godine u Modriči. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu 1984. godine, na odsjeku za automatiku i elektroniku. Doktorirao  je na Ekonomskom fakultetu u Zenici 2013. godine,  sa temom iz oblasti menadžmenta inovacija. Poseban interes ima za inovacije u poduzetništvu i projekte prekogranične saradnje koje financira EU. U periodu od 2012. – 2016.  godine obavljao i funkciju Načelnika općine Odžak. Trenutno zaposlen u firmi PEPLAST d.o.o.  Odžak.

Speciality:direktor, PEPLAST d.o.o. Odžak
Email:
Twitter:
Website: