Speaker info

About the speaker

Goran Vukalović

Trenutno radi u kompaniji Telemax d.o.o gdje vodi i upravlja marketinškim aktivnostima brenda pametnog urbanog materijala City Gecko. Višegodišnje iskustvo u marketingu je stekao radom u marketing agencijama i nevladinom sektoru.

Odluku za dolazak u Telemax, odnosno rad na razvijanju brenda City Gecko, je donio veoma brzo jer čvrsto vjeruje u potencijal istoga. Pozitivna atmosfera i mogućnost konstantnog učenja i rada na brendu i samom sebi je nešto što ga svakodnevno motiviše.

Svoje tehničku pozadinu povezuje sa marketinškim vještinama što se odlično odražava na sam brend koji i sam predstavlja sinergiju pametnih tehnologija, vrhunskog dizajna i pozitivnog uticaja na životnu sredinu.

Speciality:marketing i prodaja City Gecko@Telemax d.o.o. Banja Luka