Speaker info

About the speaker

Džemal Cinac

Džemal Cinac je magistar saobraćaja i komunikacija- diplimirani inženjer saobraćaja i komunikacija. Student druge godine DOKTORSKOG STUDIJA Fakulteta za saobraćaj i komunikacije, Univerziteta u Sarajevu,.

Trenutno  u Testing centru d.o.o., na poziciji  Izvršnog direktora u kompaniji Testing centar d.o.o. –  vodi poslovanje na 8 stanica tehničkog pregleda sa aspekta inžinjerske struke.

Od 28. 02. 2014. – i dalje  “CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak-

Predavač na prvom ciklusu studija bolonjskog sistema studiranja u oblastima Ekspertiza saobraćajnih nesreća, uviđaja saobraćajnih nesreća, Cestovne sigurnosti, Tehničke ispravnosti motornih vozila, Izgradnje cesta.
U periodu 01. 02. 2014. – 01. 10. 2015.
Istraživač na projektu DELEGACIJE EVROPSKE UNIJE pod nazivom „Obrazovanje protiv korupcije“, Sveučilište/Univerzitet „ITC-INTERLOGOS CENTAR“ Kiseljak, Josipa bana Jelačića bb. Kiseljak

U periodu 01. 11. 2016. – 28. 02. 2018.          
“CMS-Centar za multidisciplinarne studije” Tuzla

Predavač na prvom ciklusu studija bolonjskog sistema studiranja u oblastima Projektovanja u AutoCAD-u, Savremenih saobraćajnih sistema, Modeliranje buke, i Kapacitivne analize saobraćajnica.

U periodu 17. 01. 2014. – 14. 03. 2014.
Pohađao intenzivno obuke JAVA i ANDROID DEVELOPMENTA u okviru projekta „PROGRAMER ZA ANDROID – MOJ POSAO BUDUĆNOSTI“ „EKSA d.o.o.“ u Sarajevu.

Polaznik JAVA I ANDROID DEVELOPMENTA „EKSA d.o.o.“ u Sarajevu.

Speciality:izvršni direktor@Testing centar, BiH.