Speaker info

About the speaker

Dr.sci. Senad Salkić

Rođen je 1981. godine u Tuzli. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, gdje je magistrirao i stekao zvanje doktora ekonomskih nauka. Od 2005. – 2015. godine zaposlen je u TE „Tuzla“ gdje je radio na različitim poslovima u Ekonomskom sektoru. Educirao se na brojnim seminarima i kursevima i objavio veći broj naučnih i stručnih radova.

Speciality:izvršni direktor za kapitalne investicije@JP Elektroprivreda, BiH. online.