Speaker info

About the speaker

dr Anes Kazagić

Anes Kazagić rođen je 12.09.1973. u Goraždu. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2001. god, gdje je stekao i zvanje magistra tehničkih nauka (2006 god.) te doktora tehničkih nauka (2009 god).

Zaposlen je u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo u Sektoru za strateški razvoj, kao vodeći stručni saradnik za razvoj proizvodnih elektroenergetskih objekata, a obavlja i dužnost menadžera energetske efikasnosti u kompaniji. Bio je učesnik svih projekata rekonstrukcija/modernizacija termoblokova u TE Tuzla i TE Kakanj. Trenutno je voditelj više investicionih i razvojnih projekata, uključujući i međunarodne Horizont 2020 projekte u koje je uključena EPBiH.

Posjeduje istraživački background iz oblasti sagorijevanja uglja, kosagorijevanja biomase te održivosti energetskih sistema. Učestvovao je u više domaćih i internacionalih naučno-istraživačkih projekata. Objavio je preko 100 radova u indeksiranim svjetskim energetskim časopisima (Energy, Applied Energy, Thermal Science i dr.) kao i na konferencijama sa međunarodnom recenzijom.

Član je više internacionalnih i domaćih strukovnih udruga: Internacionalnog Instituta za sagorijevanje, gdje je i predsjednik regionalne Jadranske sekcije – ASCI (Adria Section Combustion Institute), član je BH komiteta Internacionalnog vijeća za velike elektroenergetske sisteme – CIGRE, gdje je ispred BiH član Carbon Pricing radne grupe, a član je i udruženja termoenergetičara u BiH.

Živi u Sarajevu, oženjen je i ima dvoje djece.

Speciality:energetski menadžer JP EPBIH i Vodeći stručni saradnik za razvoj proizvodnih elektroenergetskih objekata

Međunarodne konferencije, Key Note, Fireside chats, Prezentacije, Mentoring, Made in BiH…

Opširnije

LokacijE održavanja

Sarajevo (5. decembar Europe House),
Tuzla (14 i 15. decembar Narodno pozorište)
Tarčin (28. decembar Tarcin Forest Resort)
Sarajevo (30. Januar Europe House)

T. +387 35 302 538

jadranka.kusljugic@bhing.ba

© 2022 – BH Engineering Weeks / Development: colosseum.ba | Senid H.