Speaker info

About the speaker

Doc. dr. sc. Miroslav Grubišić

Miroslav Grubišić je rođen 1971. godine u Mostaru. Osnovnu i Srednju strojarsku školu završio je u Mostaru. Diplomirao je na Strojarskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 1996. godine i stekao stručni naziv diplomirani inženjer strojarstva. Na Fakultetu strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru obranio je 2010. godine magistarski rad pod naslovom “Elektroničko upravljanje u sustavima motornih vozila” pri čemu je stekao zvanje magistra tehničkih znanosti. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Optimiranje mehatroničke obrade ispušnih plinova Diesel motora s elektroničkim upravljanjem” obranio je 2017. godine na Fakultetu strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru, nakon čega je promoviran u doktora tehničkih znanosti.
Nakon završetka studija zapošljava se 1996. godine u 66. inženjerijskoj pukovniji Hrvatske vojske u Zagrebu, potom godine 1999. zasniva radni odnos u Volkswagen i Audi centru u Mostaru. Odlukom Senata Sveučilišta u Mostaru od 2012. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent. Od tada je u svojstvu vanjskog suradnika radio na Fakultetu strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru. Godine 2014. godine zasniva stalni radni odnos na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru gdje i danas radi. Godine 2018. je odlukom Senata Sveučilišta u Mostaru izabran u znanstveno-nastavno zvanje docent. Grane najvećeg interesa u području tehničkih znanosti su mu “Aomobilski mehatronički sustavi” i “Motori i motorna vozila”. Od 2014. godine imenovan je na dužnost ravnatelja Instituta za strojarstvo Sveučilišta u Mostaru.
Sudionik je niza znanstvenih i stručnih usavršavanja iz oblasti motora, motornih vozila i automobilske mehatronike provedenih u inozemstvu. Stalni je sudski vještak strojarske struke, podoblast motori i vozila. Aktivno je sudjelovao u nizu projekata iz područja automobilske mehatronike. Kao autor objavio je veliki broj znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima radova. Sudjelovao je i izlagao na međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Živi u Mostaru, oženjen je i otac dvoje djece.

Speciality:Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnik, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Email:
Twitter:
Website:

Međunarodne konferencije, Key Note, Fireside chats, Prezentacije, Mentoring, Made in BiH…

Opširnije

LokacijE održavanja

Sarajevo (5. decembar Europe House),
Tuzla (14 i 15. decembar Narodno pozorište)
Tarčin (28. decembar Tarcin Forest Resort)
Sarajevo (30. Januar Europe House)

T. +387 35 302 538

jadranka.kusljugic@bhing.ba

© 2022 – BH Engineering Weeks / Development: colosseum.ba | Senid H.