Speaker info

About the speaker

Doc.dr.sc. Boris Crnokić Ph.D.

Boris Crnokić je rođen u Jajcu 25. kolovoza 1983. godine, gdje je završio osnovnu i srednju elektrotehničku školu. 2008. godine stječe zvanje diplomirani inženjer strojarstva, smjer dizajn konstrukcija, na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru, a gdje je od iste godine uposlen je kao asistent. 2011. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij strojarstva na istome Fakultetu, a gdje je 2016. godine obranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Razvoj algoritma upravljanja navigacijom mobilnog robota primjenom umjetnih neuronskih mreža“. U srpnju 2017. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstvene grane mehatronika i robotika, a uz to je i predavač u sklopu TRAIN+ programa. Doc. dr. sc. Boris Crnokić je autor i/ili koautor 20 znanstvenih i stručnih radova objavljenih i citiranih u više znanstvenih časopisa i konferencija, a sudjelovao je i prezentirao radove i referate na 10 znanstvenih i stručnih konferencija. U posljednjih 10-ak godina sudjelovao je u 20-ak državnih i Europskih znanstvenih, stručnih i drugih projekata, a kroz različite programe akademske razmjene boravio je u Beču na “Fachhochschule Technikum Wien”, te u Mariboru na Fakulteti za strojništvo Sveučilišta u Mariboru. Trenutačno je voditelj Ureda za projekte Sveučilišta u Mostaru, a u razdoblju od 2017. do 2019. godine obnašao je funkciju prodekana za nastavu na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru. Boris Crnokić je pridruženi član Hrvatskog društva za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini. Od prosinca 2017. godine obnaša funkciju zamjenika predsjednika Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Sarajevu, a od listopada 2019. god. član je Povjerenstva za polaganja stručnih ispita iz oblasti strojarstva, smjer proizvodno strojarstvo, pri Federalnom ministarstvu prostornog uređenja. Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom u razumijevanju, govoru i pisanju.

Speciality:Mehatronika i robotika - Sveučilište u Mostaru; Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike

Međunarodne konferencije, Key Note, Fireside chats, Prezentacije, Mentoring, Made in BiH…

Opširnije

LokacijE održavanja

Sarajevo (5. decembar Europe House),
Tuzla (14 i 15. decembar Narodno pozorište)
Tarčin (28. decembar Tarcin Forest Resort)
Sarajevo (30. Januar Europe House)

T. +387 35 302 538

jadranka.kusljugic@bhing.ba

© 2022 – BH Engineering Weeks / Development: colosseum.ba | Senid H.