Speaker info

About the speaker

Danijel Despotović

Završio Ekonomski fakultet u Sarajevu, 9 godina u automobilskoj industirji i u brandu Peugeot. 6 godina kao direktor koncesije Peugeot, kompanija Blok d.o.o Sarajevo. Govorim engleski i njemački jezik. Član Rotary Cluba Sarajevo. Oženjen, 1 dijete, 37 godina.

Speciality:Direktor AC BLOK - PEUGEOT BH, BiH
Email:
Twitter:
Website: