Speaker info

About the speaker

Damir Hanić

Damir Hanić, rođen 9.2.1981. godine u Gradačcu. Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, čime je stekao zvanje diplomiranog inžinjera elektrotehnike. Od 2005. Godine zaposlen je kao zamjenik direktora u firmi TMD-MIBO d.o.o. Brčko, koja se bavi obradom metala.Pored toga vodi i službu održavanja, gdje stiče iskustvo u radu sa CNC mašinama kao i u menadžmentu.U periodu od 2005-2011 godine, unatoč svim problemima sa kojim se poslodavci mogu susretati u radu, firma je poslovala sa rastom od 20% na godišnjem nivou I proizvodila dijelove za najveće svjetske proizvođače ležajeva. Razvojem firme ukazala se potreba za pokretanjem kovačnice KOVGRAD d.o.o. Gradačac u kojoj je od samog početka 2011.godine, na poziciji direktora. Pokretanjem kovačnice zaokružuje se process porizvodnje I samim tim osigurava budućnost svih firmi u grupaciji. KOVGRAD d.o.o. također bilježi rast od 20% na godišnjem nivou I samim tim TMD GROUP postaje jedna od najbrže rastućih firmi u regionu.Pored navedenog, također je aktivni član Upravnog odbora TMD-GROUP Gradačac, kaoi TMD-AUTOMOTIVE d.o.o. Gradačac.

Speciality:dipl.inž.el.teh- direktor TMD MedicalDevices, BiH

Međunarodne konferencije, Key Note, Fireside chats, Prezentacije, Mentoring, Made in BiH…

Opširnije

LokacijE održavanja

Sarajevo (5. decembar Europe House),
Tuzla (14 i 15. decembar Narodno pozorište)
Tarčin (28. decembar Tarcin Forest Resort)
Sarajevo (30. Januar Europe House)

T. +387 35 302 538

jadranka.kusljugic@bhing.ba

© 2022 – BH Engineering Weeks / Development: colosseum.ba | Senid H.