Speaker info

About the speaker

Prof. dr Azrudin Husika

Prof. dr Azrudin Husika je vanredni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Odgovorni je nastavnik za grupu predmeta koja se bavi obnovljivim izvorima energije i ekonomikom u energetici. Osim predavanja, aktivno učestvuje u međunarodnim projektima u oblasti energije. Specijalizaciju iz područja međunarodnih financijskih mehanizama za smanjenje emisije stakleničkih gasova završio je u Japanu 2004. godine.

U okviru izrade Integriranog plana za klimu i energiju BiH vodi dimenziju smanjenja emisije stakleničkih gasova. Voditelj je tima za kvalitet zraka, klimu i energiju u okviru Strategije okoliša BiH.

Predsjednik je Regionalnog centra za obrazovanje i informiranje (REIC), nevladine, neprofitne organizacija. REIC implementira projekte iz područja održive energije. Predsjednik je Skupštine Udruženja za biomasu u BiH. Direktor je međunarodne ljetne škole Održiva energija, koja se svake godine od 2005. godine u saradnji sa organizacijama kao što su UNESCO, GIZ, Centralno-Evropska inicijativa (CEI) itd.

Objavio je 35 naučnih radova, koautor je dvije knjige i dva priručnika.

Speciality:Vanredni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
Email:
Twitter:
Website:

Međunarodne konferencije, Key Note, Fireside chats, Prezentacije, Mentoring, Made in BiH…

Opširnije

LokacijE održavanja

Sarajevo (5. decembar Europe House),
Tuzla (14 i 15. decembar Narodno pozorište)
Tarčin (28. decembar Tarcin Forest Resort)
Sarajevo (30. Januar Europe House)

T. +387 35 302 538

jadranka.kusljugic@bhing.ba

© 2022 – BH Engineering Weeks / Development: colosseum.ba | Senid H.