Speaker info

About the speaker

Alen Delić

Alen Delić je rođen 15.10.1973. godine u Zenici. Osnovnu školu „Bratstvo-jedinstvo” u Vitezu završio je 1988.godine. Srednju mašinsku školu – smjer mašinski tehničar u  SŠC „Boris Kidrić” u Vitezu je završio 1993. godine. Od februara do decembra 2005. godine bio pripadnik Armije BiH. Od 15.08.2002. do 04.05.2005. godine je bio zaposlen u Auto kući Travnik na poslovima prodaje automobila i rezervnih dijelova marke Škoda. Poslije toga se zapošljava u Tvornici šibica „Dolac“ na poziciji direktora od 05.05.2005. do 30.04.2007. godine. 25.06.2007 godine stekao zvanje diplomiranog inžinjera metalurgija. Praktični dio teme diplomskog rada je radio na Institutu IEHK u Aachen-u. Poslije sticanja zvanja diplomiranog inžinjera metalurgije dobiva posao 26.07.2007. godine u CIMOS „TMD Automobilska industrija” d.o.o. Gradačac. U okviru postdiplomskog studija „Metalurgija čelika” na Fakultetu za metalurgiju i materijale u Zenici, nakon što je položio sve ispite i odbranio magistarski 28.09.2012 godine. Od 15.02.2018 godine je zaposlen u TTU energetik d.o.o. Tuzla, kao Rukovodilav službe Kvaliteta. Služi se engleskim jezikom. Dana 09.11.2018 godine je odbranio doktorsku disertaciju, na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici i stekao naučni stepen Doktora tehničkih nauka, polje: Materijali, grana: Metalni materijali. 23.10.2020 je izabran na Mašinskom fakultetu u Tuzli kao spoljni saradnik, stručnjak iz prakse za užu naučnu oblast Mašinske konstrukcije i Opšte mašinstvo.

Autor je i koautor na više stručnih radova u prestižnim časopisima i konferencijama:

  • Materiali in tehnologije / Materials and Technology, Institute of Metals and Technology, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
  • International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor Lake, Bor (Serbia)
  • Inernational Research/Expert Conference „Trends in the Development of Machinery and Associated Technology“ (Tunisia)
  • 10th RESEARCH/EXPERT CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, QUALITY 2017, Neum (Bosnia and Herzegovina)
  • 4th Metallurgical & Materials Engineering Congress of South-East Europe 2019, Belgrade (Serbia)
  • Lecture Notes in Networks and Systems, Volume 76; Springer Nature (Switzerland)

Speciality:Rukovodilac službe kvaliteta, TTU energetik d.o.o, BiH
Email:
Twitter:
Website:

Međunarodne konferencije, Key Note, Fireside chats, Prezentacije, Mentoring, Made in BiH…

Opširnije

LokacijE održavanja

Sarajevo (5. decembar Europe House),
Tuzla (14 i 15. decembar Narodno pozorište)
Tarčin (28. decembar Tarcin Forest Resort)
Sarajevo (30. Januar Europe House)

T. +387 35 302 538

jadranka.kusljugic@bhing.ba

© 2022 – BH Engineering Weeks / Development: colosseum.ba | Senid H.