Speaker info

About the speaker

Aleksandar Mastilović

Aleksandar Mastilović je priznati međunarodni ekspert u oblasti telekomunikacija, sa iskustvom u oblasti tehnike, akademije i rada u vladinom sektoru.  Do avgusta 2020.godine radio je kao Pomoćnik direktora za telekomunikacije u Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH, gde je bio dio tima zaslužnog za realizaciju kapitalnih državnih projekata uvođenja 4G i DVB-T sistema u BiH nakon skoro decenije kašnjenja, i bio je jedan od vodećih pregovarača ispred BiH u procesu ukidanja roaming-a između država Zapadnog Balkana kao i regije Zapadnog Balkana sa EU.

Dobitnik je prestižne stipendije EU Marie Curie za naučno-istraživački rad 2014.godine, gdje je na projektu FP7 ADVANTAGE radio na razvoju novih algoritama za upravljanjem pristupu prenosnim mediju u bežičnim komunikacijama za masovno povezivanje mašinskih komunikacija i senzora kao dio tima na Fakultetu tehničkih nauka na Univerzitetu u Novom Sadu (Srbija). U toku svog akademskog rada, posjetio je nekoliko priznatih univerziteta kao gostujući istraživač, kao što su Rutgers Univerzitet u Nju Brunsviku u SAD, Univerzitet u Sidneju i La Trobe Unversity u Melburnu, u Australiji. Doktorski je kandidata na temu u oblasti 5G mobilnih mrežnih sistema.

U 2015.godini dobio je nagradu od IEEE Communications Society kao jedan od 30 najuspješnih doktorskih studenata u oblasti telekomunikacija.

Početkom 2017.godine postao je član upravnih tijela najveće svetske profesonalne organizacije IEEE – Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike, gdje i danas član nekoliko radnih grupa i komiteta uključujući i Komitet za Internet of Things standarde i Komitet za Pametne gradove.

Osim IEEE, Mastilović aktivno sarađuje i sa mnogim drugim međunardonim stručnim, akademskim i političkim organizacijama povezanim sa tehnologijama i generalnim napretkom kao što je ITU (Internacionalna telekomunikaciona unija, tijelo Ujedinjenih nacija za IKT), BEREC (savet EU regulatornih tela za elektronske komunikacije), EMERG (Savet regulatornih tela za elektronske komunikacije u regiji Mediterana).

Posebno je aktivan u promociji politika i svih 17 ciljeva održivog razvoja iz Agende 2030 Ujedinjenih nacija, a posebno uključivanju IKT rešenja u službu građana kroz koncept Pametnih i Održivih gradova, gde je kao jedan od pionira 2017.godine učestvovao u pokretanju Festivala Pametnih gradova, a 2019.godine bio kreator jednog od prvih operativnih i održivih servisa Pametnog grada – Pametne javne rasvjete u Istočnom Sarajevu (Republika Srpska, BiH) realizovanog kao pilot rešenje u sklopu EU Interreg MED Esmartcity projekta. Jedan je od incijatora incijative City Mind Lab u Sarajevu pod pokroviteljstvom UNDP BiH za stvaranje ambijenta za realizaciju projekata Pametnog grada.

Aktivno radi na razvoju svesti i edukaciji profesionalaca i šire populacije u vezi sa izgradnjom poverenja u nove tehnolije i bezbednosti elektronskih komunikacija.

Pozivni je predavač Friedrich Naumann fondacije iz Njemačke na teme Pametnog grada i IKT kao poluga za razvoj demokratskog društva, a 2019.godine bio je TED predavač na TEDxFerhadija u Sarajevu (BiH) na temu Pametni gradovi za Pametno društvo.

Autor je 9 priznatih naučnih radova na međunarodnim konferencija i ko-autor knjige o sajber-bezbjednosti industrijskih IoT sistema izdavača IGI Global (SAD).

Speciality:Međunarodni ekspert za telekomunikacije, pionir Pametnih gradova na Zapadnom Balkanu, BiH

Međunarodne konferencije, Key Note, Fireside chats, Prezentacije, Mentoring, Made in BiH…

Opširnije

LokacijE održavanja

Sarajevo (5. decembar Europe House),
Tuzla (14 i 15. decembar Narodno pozorište)
Tarčin (28. decembar Tarcin Forest Resort)
Sarajevo (30. Januar Europe House)

T. +387 35 302 538

jadranka.kusljugic@bhing.ba

© 2022 – BH Engineering Weeks / Development: colosseum.ba | Senid H.