Speaker info

About the speaker

Aleksandar Mastilović

Aleksandar Mastilović je priznati međunarodni ekspert u oblasti telekomunikacija, sa iskustvom u oblasti tehnike, akademije i rada u vladinom sektoru.  Do avgusta 2020.godine radio je kao Pomoćnik direktora za telekomunikacije u Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH, gde je bio dio tima zaslužnog za realizaciju kapitalnih državnih projekata uvođenja 4G i DVB-T sistema u BiH nakon skoro decenije kašnjenja, i bio je jedan od vodećih pregovarača ispred BiH u procesu ukidanja roaming-a između država Zapadnog Balkana kao i regije Zapadnog Balkana sa EU.

Dobitnik je prestižne stipendije EU Marie Curie za naučno-istraživački rad 2014.godine, gdje je na projektu FP7 ADVANTAGE radio na razvoju novih algoritama za upravljanjem pristupu prenosnim mediju u bežičnim komunikacijama za masovno povezivanje mašinskih komunikacija i senzora kao dio tima na Fakultetu tehničkih nauka na Univerzitetu u Novom Sadu (Srbija). U toku svog akademskog rada, posjetio je nekoliko priznatih univerziteta kao gostujući istraživač, kao što su Rutgers Univerzitet u Nju Brunsviku u SAD, Univerzitet u Sidneju i La Trobe Unversity u Melburnu, u Australiji. Doktorski je kandidata na temu u oblasti 5G mobilnih mrežnih sistema.

U 2015.godini dobio je nagradu od IEEE Communications Society kao jedan od 30 najuspješnih doktorskih studenata u oblasti telekomunikacija.

Početkom 2017.godine postao je član upravnih tijela najveće svetske profesonalne organizacije IEEE – Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike, gdje i danas član nekoliko radnih grupa i komiteta uključujući i Komitet za Internet of Things standarde i Komitet za Pametne gradove.

Osim IEEE, Mastilović aktivno sarađuje i sa mnogim drugim međunardonim stručnim, akademskim i političkim organizacijama povezanim sa tehnologijama i generalnim napretkom kao što je ITU (Internacionalna telekomunikaciona unija, tijelo Ujedinjenih nacija za IKT), BEREC (savet EU regulatornih tela za elektronske komunikacije), EMERG (Savet regulatornih tela za elektronske komunikacije u regiji Mediterana).

Posebno je aktivan u promociji politika i svih 17 ciljeva održivog razvoja iz Agende 2030 Ujedinjenih nacija, a posebno uključivanju IKT rešenja u službu građana kroz koncept Pametnih i Održivih gradova, gde je kao jedan od pionira 2017.godine učestvovao u pokretanju Festivala Pametnih gradova, a 2019.godine bio kreator jednog od prvih operativnih i održivih servisa Pametnog grada – Pametne javne rasvjete u Istočnom Sarajevu (Republika Srpska, BiH) realizovanog kao pilot rešenje u sklopu EU Interreg MED Esmartcity projekta. Jedan je od incijatora incijative City Mind Lab u Sarajevu pod pokroviteljstvom UNDP BiH za stvaranje ambijenta za realizaciju projekata Pametnog grada.

Aktivno radi na razvoju svesti i edukaciji profesionalaca i šire populacije u vezi sa izgradnjom poverenja u nove tehnolije i bezbednosti elektronskih komunikacija.

Pozivni je predavač Friedrich Naumann fondacije iz Njemačke na teme Pametnog grada i IKT kao poluga za razvoj demokratskog društva, a 2019.godine bio je TED predavač na TEDxFerhadija u Sarajevu (BiH) na temu Pametni gradovi za Pametno društvo.

Autor je 9 priznatih naučnih radova na međunarodnim konferencija i ko-autor knjige o sajber-bezbjednosti industrijskih IoT sistema izdavača IGI Global (SAD).

Speciality:Međunarodni ekspert za telekomunikacije, pionir Pametnih gradova na Zapadnom Balkanu, BiH